Mistrzostwa w Sabotażystę – info dla Organizatorów

Dotarło do mnie pewne istotne info, także wiedzę przekazuję poniżej:

Drodzy Organizatorzy!

Pierwsze eliminacje do Mistrzostw Polski w Sabotażystę już za niecałe dwa tygodnie! Dlatego przypominamy o tym, że:

  • aby móc przeprowadzić eliminacje wymagana jest minimalna liczba uczestników –  10 osób
  • warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej www.sabotazysta.pl/uczestnicy (wszystkich uczestników należy o tym informować)
  • w każdych eliminacjach musi zostać wyłonionych dokładnie 3 zwycięzców
  • Organizatorzy są zobowiązani do opublikowania informacji o Mistrzostwach i turnieju eliminacyjnym w swoich kanałach reklamowych (strona www, newsletter, fanpage), najpóźniej na dwa tygodnie przed datą eliminacji

Nie zapominajmy również o nagrodach dla zwycięzców turniejów eliminacyjnych:

  • Osoba, która zajęła pierwsze miejsce otrzymuje bon na zakup jednej, dowolnej gry z katalogu wydawnictwa G3 o wartości nieprzekraczającej 200 zł (w sugerowanej cenie detalicznej) do zrealizowania w sklepie, który organizował turniej. Jeśli jednostką organizującą turniej nie jest sklep, bon można zrealizować w sklepie internetowym: http://www.GryPlanszowe.pl/ (składając zamówienie należy wpisać w uwagach imię i nazwisko oraz numer bonu).
  • Osoba, która zajęła drugie miejsce otrzymuje bon na zakup jednej, dowolnej gry z katalogu wydawnictwa G3 o wartości nieprzekraczającej 100 zł (w sugerowanej cenie detalicznej) do zrealizowania w sklepie, który organizował turniej. Jeśli jednostką organizującą turniej nie jest sklep, bon można zrealizować w sklepie internetowym: http://www.GryPlanszowe.pl/ (składając zamówienie należy wpisać w uwagach imię i nazwisko oraz numer bonu).
  • Osoba, która zajęła trzecie miejsce otrzymuje bon na zakup jednej, dowolnej gry z katalogu wydawnictwa G3 o wartości nieprzekraczającej 50 zł (w sugerowanej cenie detalicznej) do zrealizowania w sklepie, który organizował turniej. Jeśli jednostką organizującą turniej nie jest sklep, bon można zrealizować w sklepie internetowym: http://www.GryPlanszowe.pl/ (składając zamówienie należy wpisać w uwagach imię i nazwisko oraz numer bonu).

Na koniec przypominamy o nagrodzie, którą przygotowaliśmy dla Partnera, który zorganizuje eliminacje z największą liczbą uczestników (brana będzie pod uwagę faktyczna liczba uczestników – udokumentowana protokołem końcowym i zdjęciami).

Partner, który zgromadzi największą liczbę uczestników w trakcie turniejów eliminacyjnych otrzyma 500 PLN w gotówce (brutto) lub równowartość tej kwoty w grach wydawnictwa G3.

W celu ustalenia wartości gier, będą brane pod uwagę ich sugerowane ceny detaliczne ustalone przez Wydawcę.

Oczywiście do Partnera będzie należała decyzja, czy wybierze gotówkę czy gry. 🙂

PS: Wszelkie pytania co do niniejszej notki możecie kierować pod adresy wymienione pod TYM linkiem – zakładka Kontakt!